003 – Autistický meltdown, přepis podcastu

003 – Autistický meltdown, přepis podcastu

Ve třetím díle podcastu se budu zabývat tématem autistický meltdown. Ty jsou pravděpodobně tou navenek nejvýraznější stránkou autismu. Chtěla bych tedy řešit nejenom co to je, ale také důvody proč se vyskytují a co dělat.

V tomto článku několikrát odkazuji na článek v ATYP magazínu, na který se též můžete podívat. 

Podcast ELtwins o Autismu a ADHD můžete sledovat na eltwins.net, ATYP magazín, spotify a iTunes. Popřípadě facebook a twitter stránkách s názvem eltwins nebo na twitter a facebook stránkách ATYP magazín.

Další platformou je pak youtube kanál ELtwins o Autismu a ATYP magazín.

Následuje přepis podcastu.

Intro

Ahoj divnolidi, vítejte u projektu eltwins.net o autismu, adhd a duševním zdraví. 

Tento podcast vznikl pro ATYP magazín, který byl pro rok 2020 podpořen dotací Magistrátu hlavního města Prahy. Všechny epizody podcastu včetně přepisu můžete najít na webu eltwins.net a atypmagazin.cz. Svoji týdenní dávku informací můžete odebírat na spotify, iTunes a youtube.

Dnes se budeme bavit o meltdownech – co to je, jak se poznají a co obnáší. Obsahem tohoto podcastu tedy jsou kapitoly:

Obsah

 • pojmy
 • co to je
 • rozdíly mezi meltdownem a tantrum 
 • spouštěče
 • jak poznat blížící se meltdown
 • fáze meltdownu 
 • rady co dělat a jak pomoci
  • a) pro pečovatele, učitele, rodiče aj.
  • b) pro autisty
 • na závěr moje zkušenosti

Pojmy

Chtěla bych uvést pojmy, které budu dnes používat a ne každý je může znát. 

Stimming, stimmování, stimm. Vše označuje sebestimulační chování, které provádí i neurotypická populace. Ale pro autisty je často zásadní způsob jak se vyrovnat se situací a je nezbytný. O sebestimulačním chování se více dozvíte v dalších dílech.

Stimm toys, stimmovací hračky. Jedná se o předměty přímo určené pro uspokojení sebestimulačního chování. Může se jednat i o běžné předměty a nemusí být využíváno pouze autisty, ale jsou vhodné i pro jiná postižení či neurotypickou populaci.

Meltdown je v češtině autistická krize, což je pojem, se kterým přišel Adventor. Lze použít i další pojmy, protože v češtině zatím není ustálený pojem pro tuto záležitost. Hojně se používá též autistický záchvat.

Tantrum je v češtině záchvat vzteku, vzteknutí se.

Shutdown je orientovaný dovnitř a je přesným opakem meltdownu. Ve výsledku se jedná o pozvolný restart. V doslovném překladu je to vypnutí a hodně často tak navenek vypadá a někdy je tak i autistou vnímán.

Co to je autistický meltdown

Nyní tedy k tématu, co to je, ten meltdown. V jednoduchosti to je intenzivní odpověď na zahlcení mozku vedoucí k dočasné ztrátě kontroly nad vlastním chováním. Navenek se projevuje jako vztek, pláč, křik, kopání, kousání, ohnání se a spousty dalších podobných projevů.

Není možné jej však považovat za stav úmyslný a schválnost. Nelze jej tedy vědomě ovlivnit. Může mít různé formy. Například čistá agrese, nebo také pláč či prosté stažení se a nereagování na okolí.

Autistické krize se mohou objevovat i u tzv. vysokofunkčních autistů a Aspergerů. Tedy těch, kteří někdy na okolí působí, že nemají žádné problémy.

Rozdíly mezi autistickým meltdownem a tantrum

V první řadě to může být hodně těžké odlišit pro nezkušeného člověka, protože pro běžného člověka vypadají prakticky stejně. Avšak nelze na ně reagovat stejně. Jednání, které je vhodné u vzteknutí se jenom zhorší projevy autistického zhroucení.

Meltdowny mají dva hlavní projevy – mohou být agresivní, nebo depresivní. Agresivní jsou útok a depresivní jsou spíše útěk. Poté co autista absolvuje jeden meltdown, má výrazně vyšší šanci mít další. 

Tantrum

Je to záměrné jednání s cílem dosáhnutí vlastního prospěchu (chci hračku a podobně). U menších dětí je to běžné a postupně odchází s věkem a výchovou. Tento pojem tak přestává být použitelný pro dospělou populaci.

V dospělosti pak může být meltdown zaměnitelný se záchvaty vzteku, které ale fungují velmi podobně, jako tantrum. Například: Jsem naštvaná, protože mi kolega v práci zničil zápisník, ale přestanu na něj ječet, jakmile odejde z dosahu. Cílem tohoto jednání tak je, aby se kolega cítil provinile a já si ulevila. Popřípadě mi zajistil náhradu – jednám tedy s nějakým cílem.

Tantrum nebo záchvat vzteku tedy vzniká kvůli frustraci, že nemohu v daném okamžiku mít to, co jsem chtěla. Tantrum může být častější když je dítě unavené, hladové a nevyspalé.  Vždy svým chováním sledují nějaký cíl.

Tantrum a záchvat vzteku je záměrný a mizí, když 

 • dotyčnému není věnována pozornost;
 • dospělý odejde a dítě ví, že už ho nikdo neslyší či nevyslyší;
 • dotyčný dostane co chce. Popřípadě je 
 • dítě přesunuto z (veřejného) prostoru, kde k projevům došlo. Je důležité si uvědomit, že ke zklidnění po opuštění prostoru může dojít i u meltdownu, což z něj ale nedělá záměrnou činnost.
Křičící muž držící se za hlavu s prsty na tvářích.
Photo by Alex Iby from Unsplash

Autistický meltdown

Není to úmyslné špatné chování. Vyskytuje se v průběhu celého života a je to následek přetížení nervové soustavy vedoucí k emoční explozi či implozi. Meltdown končí až vyčerpáním energie a nelze jej jednoduše zastavit či ukončit. Opravdu není záměrný a není příjemný ani pro autistu.

Hlavní rozdíly proti záchvatu vzteku jsou, že

 • nezmizí, když rodič odejde z dosahu;
 • může se vyskytnou i zcela bez publika (tedy zcela o samotě);
 • Je to reakce na přetížení.
 • Autista nad ním má jen malou nebo žádnou kontrolu a 
 • nereaguje na běžné pokusy o výchovu či usměrnění jako například převedení pozornosti, obejmutí, nebo fyzické tresty…

Samotný autista může chtít předejít situacím vedoucím k meltdownu. To se může projevit jako vyhýbání se situaci, odmítání komunikace a stažení se. Meltdown může vést k shutdownu.

Spouštěče

Mohou být úplně cokoliv, jakákoliv maličkost, kterou okolí nemusí vůbec vnímat a zaregistrovat. Spouštěče se však dají rozdělit do několika kategorií.

Smyslové přetížení

Může to být maličkost, o které ani neurotypické okolí neví, že existuje. Například bzučení elektřiny, dráždivá látka na oděvu a podobně. Třeba i nečekaný dotek.

Neverbální emoce dospělého 

Například naštvaný rodič či učitel. Emoce se může přenést na senzitivního jedince s autismem.

Změna

Zejména tlak z okolí na změnu, kterou dotyčný nechápe nebo ji odmítá akceptovat. Náhlá a nečekaná změna, popřípadě více za sebou. Při ztrátě nebo nečekané změně vztahové osoby, na kterou je zvyklý (viz slide v ATYP magazínu zde).

Kumulace spouštěčů a únava

Takzvaná poslední kapka. Únava, kdy už dotyčný dále nedokáže více zvládat. Pak stačí i maličkost, která by jej normálně nerozhodila. 

Sociální situace

Zejména neporozumění sociální situaci a trest za chybu. Křivda, nespravedlnost a nefér hra od spoluhráče.

Nedostatek podnětů

Tělesné problémy

Jako třeba hlad, velké horko, bolest.

Komunikační problémy

Dotyčný neumí sdělit své potřeby, nebo třeba jenom nerozumí, co se přesně po něm chce.

Jak poznat blížící se meltdown

Začínající meltdown může být snadno patrný pro trénovaného pozorovatele. Pokud chcete poznat spouštěče u sebe, nebo svého svěřence, veďte si velmi detailní deník. Spouštěčem totiž mohou být různá místa, časy a situace. 

Pro neurotypického jedince to mohou být maličkosti, které jsou výrazně vnímané autistou. Někdy může být spouštěčem třeba i hluk ledničky, nenakrájený chléb na kostičky, který byl vždy krájený a další podobné malé věci. 

Obvyklé jsou senzorické problémy, komunikační problémy, úzkost, a změna rutiny. Komunikační problémy nejsou jenom u neverbálních autistů, ale i u autistů s bohatým slovníkem. Mohou být častá i nedorozumění (tón hlasu, řeč těla, ironie, sarkasmus…).

Je nepravděpodobné, že autistické dítě bude schopno sdělit, co mu způsobuje problémy, protože to ne vždy samo ví. Dospělý vás už zřejmě dokáže informovat, že ho hluk ledničky vytáčí k nepříčetnosti a z blikajících zářivek se mu dělá zle, ale ani dospělý a verbální autista nemusí vědět, co mu nedělá dobře.

Fáze meltdownu

Jednotlivé fáze by se daly přirovnat k výbuchu sopky. Na začátku jsou varovné signály a napětí stoupá. Když je napětí neudržitelné, následuje výbuch a běsnění. Veškeré projevy se postupně uklidňují a dostávají do normálu. Poté je možné zkontrolovat následky. Meltdown lze tedy rozdělit do tří stádií. Rumbling (náznaky), Rage (běsnění) a Recovery (zotavení).

Autistický meltdown jako sopka zobrazující jeho fáze.
Obrázek „sopky“ uvedený v článku ATYP magazínu – z prezentace od Mgr. Romana Peška

Náznaky

V mozku funguje jako rozeznání hrozby. Obvykle projevy úzkosti, napětí, zlosti. Mezi méně partné projevy patří opakované dotazování se, stimming, nadměrný nebo minimální pohyb, pokusy odejít ze situace či přímo utíkání, snaha zakrýt si uši, oči, nervozita. V této fázi lze ještě hrozící krizi odvrátit. Například odvedením pozornosti jinam, hračky a další stimming, poslech hudby popřípadě odstranění spouštěčů nebo opuštění situace.

Běsnění

Autista ztrácí kontrolu nad situací, pomyslná sopka vybuchla a soptí. Výrazně patrné projevy jsou například křik, brek, mlácení kolem sebe, bití sebe, kousání se. Je to již reakce na vyhodnocenou hrozbu, které nešlo uniknout, nebo ji jinými prostředky odvrátit.

Zotavení

Poslední fází meltdownu je zotavení, které se může projevovat například stažením se, vyhledáváním klidu o samotě, spánkem, nebo i předstíráním, že se nic nestalo, či prostou omluvou. Po meltdownu se většina autistů cítí provinile a špatně za své chování. Dostavuje se únava až vyčerpání a na toto může následovat shutdown jako restart vyčerpaných energetických zásob.

Hlavním následkem je obvykle obrovské vyčerpání až potřeba spát. Zotavení tak může trvat i velmi dlouho. Obvykle od minut až po několik dní.

Dospělí mohou fázi náznaků i běsnění mnohem lépe skrývat a internalizovat, než děti. Zotavení bývá stejné.

Co dělat? Tipy pro pečovatele

Jako příprava na situaci je dobré se pokusit s dotyčným dohodnout, co mu v případě meltdownu pomůže. U neverbálního autisty použijte jiný druh komunikace, nebo zkoušejte a sledujte reakce.

Především je nutné zachovat chladnou hlavu a nejít do stejných emocí jako dotyčné dítě nebo dospělý. Nenechat se vytočit. Je v pořádku se jako pomáhající osoba cítit překvapeně či zděšeně, ale je potřeba to nedat najevo. Tato situace není příjemná ani pro jednu stranu.

Ve fázi náznaků

Je to fáze, kdy se autista sám snaží získat nad situací kontrolu a je to ještě před bodem návratu. Tuto situaci lze tedy zvrátit v prospěch všech zúčastněných.

Nesnažte se zastavit probíhající stimming, naopak je vhodné jej podpořit. To samozřejmě neplatí pro stimming, kdy si dotyčný ubližuje. Podpořte zdravý stimming a nabídněte stimovací hračky. V případě sebeubližujícího chování zkuste společně najít náhradu například kousací hračky, boxovací pytel, antistresové míčky, lávová lampa apod. Samozřejmě neplatí pro již probíhající stresovou situaci, tam už je potřeba vědět.

Autistu je vhodné odvést z problematického místa, stresové situace, vysvětlit mu důvody změny apod.

Ve fázi běsnění

Nepokoušejte se dotyčného omezit v pohybu, může se bránit. Je aktivovaný mechanismus útěk nebo útok a riskujete tak vážné zranění sebe nebo autisty.

V případě, že reagují

Tyto tipy lze aplikovat nejenom ve fázi běsnění, ale i na začátku ve fázi náznaků a na konci ve fázi zotavení. Nechte autistovi chvilku času a počkejte, zda se zotaví sám nebo projde vrchol sopky a už bude možné pomoci. 

Zeptejte se, zda je v pořádku. Zeptejte se, zda potřebují pryč a pokud souhlasí, pomožte jim ze situace pryč. Nemusí odpovídat verbálně, odpověď jim může trvat dlouho. I obyčejné přikývnutí může být málo patrné. Netlačte na odpověď a nepožadujte verbální komunikaci, dotyčná osoba jí v daném okamžiku nemusí být zcela schopna. Pokládejte jednoduché a jasně srozumitelné otázky, optimálně s možností odpovědi ano/ne. Příliš mnoho mluvení může meltdown zhoršit.

A když nereagují?

Je nutné dát mu prostor a nechat meltdown volně proběhnout. V této fázi už toho aktivně příliš nezmůžete. Můžete však zajistit, aby se stav nezhoršil.

Požádejte ostatní lidi, aby pokračovali v chůzi, ztište hudbu a ztlumte světla. Hlídejte, aby nezranil sebe nebo své okolí. Autisté to opravdu nedělají úmyslně. Pokud se autista nachází na nebezpečném místě (například silnice nebo její blízkost) šetrně jej odveďte do bezpečí. V nejhorším případě ho tam můžete odnést. Buďte ticho a případně požádejte ostatní lidi, aby odešli.

Nepoužívejte příkazy či slova typu: zklidni se, přestaň řvát, nevyváděj, nedělej scény. Tohle vše může situaci zhoršit, dotyčný toho není ve fázi běsnění schopen.

Plačící žena, jež může znázorňovat autistický meltdown.
Photo by Thought Catalog from Unsplash

Zotavení

Za žádných okolností nevyčítejte! Autista se už tak cítí dost hrozně a často i provinile za “nenormální” projev chování. Někteří lidé potřebují uklidnit i po ukončeném meltdownu. Například hudbou, teplem, vizuálními podněty, taktilními podněty.

Je vhodné být s dotyčným po celou dobu záchvatu. Jedinou výjimkou je, že si to dotyčný nepřeje. Po ukončení meltdownu je vhodné nabídnout pomoc a možnost si odpočinout. Meltdown je velmi vyčerpávající, někteří po něm usnou bez ohledu na místo a situaci; proto potřebují mít možnost někde se uložit – koberec, sedačka v kabinetu apod.

Co dělat? Tipy pro autisty

Pokuste se změnit svou rutinu. Pokud Vám vadí davy při nakupování, vyberte jinou hodinu, kdy je méně lidí. Můžete také zkusit menší obchod, nebo prostě online nákupy.

Zkuste protihluková sluchátka. Nejsou jenom ohyzdná pracovní sluchátka, ale i elektronická s aktivním potlačením šumu. Zkuste sluneční brýle proti blikajícím světlům, nebo ostrému slunci. Najděte si aktivity a stimm hračky, které pomáhají ve stresových situacích.

Pokud to jde, opusťte místo či situaci dřív, než se dostanete za bod návratu. Ticho, samota, tma, klidná hudba a teplá přikrývka mohou pomoct. – Jen málokdo odolá horkému nápoji zabalený v dece, v šeru a s vybranými zvuky na pozadí.

Informujte rodinu a kamarády, co jsou vaše spouštěče. Nebo kohokoliv, komu věříte a trávíte s ním hodně času. Požádejte důvěryhodnou osobu, zda může být Vaším nouzovým kontaktem.

Najděte si alternativní způsob komunikace. Například signály rukou, pro upozornění na blížící se meltdown, nebo komunikační signály. Skvělé jsou i některé aplikace na mobil, které umí předvytvořený text tlumočit za vás – takzvané AAC kartičky. Perfektní pro třesoucí se prsty a stažené hlasivky. 

Žena klečící na zemi a držící se za lokty.
Photo by Cristian Newman from Unsplash

Moje zkušenost

Popíšu ukázkový meltdown z nedávné doby v práci ve Finsku.

Po příchodu do práce hned po prvních okamžicích jasný problém. Totální chaos, nic není jak má být. K tomu mne nadřízená co pár minut bombarduje objednávkami, protože není schopná to napsat najednou.

Po asi hodině mi dochází, že tohle bude problém, velkou část dopoledne trávím napůl v transu kdy se snažím zahnat a zničit náznaky meltdownu. V rámci zachování klidné hlavy se pravidelně vracím k monotónní činnosti v šeru ve skladu a neustále jsem od ní rušena. Po několika nábězích na meltdown, kdy se mi obličej dostal do nepříjemné křeče pláče, se mi stále vše daří držet pohromadě a žádná slza neukápla.

Jenže nemám nejmenší ponětí o svých podřízených, které mám ten den na starosti, to už nezvládám. Balím objednávku a přichází poslední kapky, urychleně opouštím sklad s objednávkou, zatímco obličej je již v křeči se kterou nedokážu nic dělat. Svět se točí, snažím se zhluboka dýchat a neustále si dokola polohlasem opakuji “Breathe”. Tlak v mojí hlavě je enormní.

Zatímco se mi neustále do hlavy vrací agresivní chaos, kola vozíku se zasekávají ve sněhu a já se celá klepu – ne však zimou. Vcházím do budovy, slzy už nedokážu zcela udržet, ale pořád se zvládám kontrolovat, zhluboka, ale už zrychleně dýchám, zavírám oči a polohlasem opakuji “it’s okay”. Uvnitř vím, že to není v pohodě a že se to již nedá zastavit.

Příchod krize

Vejdu do místnosti předávám objednávku a přiškrceným hlasem zvládnu říct jenom “It’s”, pak se mi zlomí hlas a já podivně vypísknu “here”. V mžiku si stihnu všimnout vyděšených kolegů a rychle prchám do obslužné chodby, kde nikdo není.

Už nevnímám okolí, opírám se o zeď. Slzy mi nekontrolovatelně tečou. Hrdlo mám zcela sevřené, motá se mi svět. Nedokážu dýchat správně. Hyperventiluji a doufám v milosrdnou ztrátu vědomí. 

Sesouvám se na podlahu, protože nedokážu déle stát. Sedím na studené podlaze se zbytky tajícího sněhu opřená o zeď a nechávám meltdown zcela nekontrolovaně odejít pryč. Po několika minutách se opatrně zvedám, celá se třesu, nohy mne sotva nesou.

Otírám slzy a vracím se do skladu, po zbytek dne již nejsem absolutně schopná vnímat ani myslet. Chce se mi strašně spát. Nedokážu v hlavě ani správně identifikovat čísla, slova se mi pletou. Jsem neskutečně unavená. Třesu se zimou a až do konce pracovní doby sedím v koutě skladu, kde je topení a tma. Srovnám se až po spánku a neskutečně se za sebe stydím.

Závěr

V případě, že vás zajímá co dělat, když tyto situace nastanou ve škole, můžete si přečíst článek od atypu, přiložený v popisu. Je o tom, jak má škola předcházet meltdownům a jak postupovat pokud i přesto nastane. V článku je také zmiňovaná sopka znázorněná vizuálně a informace o shutdownu. O něm si více povíme v dalším dílu.

Toto by bylo pro dnešek vše. Sdílejte a komentujte, protože jedině tak se podcast dostane mezi lidi, pro které by mohl být užitečný. Pokud chcete svou pravidelnou dávku informací, tak nás najdete nás na webu eltwins.net, atypmagazin.cz 

Facebook a twitter stránky mají název eltwins. Podcasty lze poslouchat na webu eltwins.net, spotify, iTunes a youtube. Název youtube kanálu je ELtwins o autismu a ATYP magazín.

Naslyšenou příště

Zdroje

AYLWARD, Luke. Recovering from meltdowns: info for autistic people and carers. In: Bristol Autism Support [online]. Bristol [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.bristolautismsupport.com/recovering-meltdowns-autistic-people-carers/

General Adaptation Syndrome. In: The Free Dictionary: Gale Encyclopedia of Medicine [online]. Farlex, 2011 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/general+adaptation+syndrome

HOLÁ, Dagmar Edith. Agresivita autistů. Kdy může škola zavolat záchranku? In: ATYP magazín [online]. Praha: Nezisková organizace, 2019, 10. 9. 2019 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://atypmagazin.cz/agresivita-autistu-kdy-muze-skola-zavolat-zachranku/

JANCA, Mary. What It’s Like to Have a Severe Autism Meltdown. In: Autism Society of North Carolina [online]. 2018, 10. 4. 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.autismsociety-nc.org/autism-meltdown/

KIM, Cynthia. Anatomy of a meltdown. In: Musings of an Aspie [online]. 2014, 13. 12. 2012 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://musingsofanaspie.com/2012/12/13/anatomy-of-a-meltdown/

MAUREEN, Bennie. Tantrum vs Autistic Meltdown: What is the difference? In: Autism Awareness Centre Inc. [online]. Calgary, 2016, 2. 2. 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://autismawarenesscentre.com/what-is-the-difference-between-a-tantrum-and-an-autistic-meltdown/

Meltdowns. In: National Autistic Society [online]. London, 2016, 9. 3. 2016 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.autism.org.uk/about/behaviour/meltdowns.aspx

Meltdowns. In: Autism wiki [online]. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://autism.wikia.org/wiki/Meltdowns


RUDY, Lisa Jo, JASSEY, DO, Jonathan B., ed. How Autistic Meltdowns Differ From Ordinary Temper Tantrums. In: Very Well Health [online]. New York, 2020, 3. 4. 2020 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://www.verywellhealth.com/what-is-an-autistic-meltdown-260154

 

No Comments

Add your comment